PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila privatnosti objašnjavaju kako The Bura Store obrađuje Vaše osobne podatke. The Bura Store je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.
The Bura Store j.d.o.o., Ilica 33, 10000 Zagreb je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

SVRHE U KOJE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno nas je obavijestiti na e-mail: hello@theburastore.com. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.
Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama, itd.).
Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

VAŠA PRAVA

Vaša prava su sljedeća:
Pravo na pristup:
Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
Pravo na ispravak
Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
Pravo na ograničenje obrade
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
Pravo na prigovor
Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.
Pravo na prenosivost podataka
Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.
Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte The Bura Store na e-mail: hello@theburastore.com.
Ako imate prigovore u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koje prikupimo o Vama, čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.
Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što The Bura Store razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. The Bura Store će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju The Bura Store na čuvanje podataka.
Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.
U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja, suglasni ste s tim da Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun The Bura Store-a. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan web trgovine. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.